Resultaatgerichte Bedrijfsvoering

 

 

Wat is RGB?
RGB is een output- en outcomegerichte,
geïnstrumenteerde wijze van werken en leidinggeven, op basis van

   in overleg gedelegeerde bevoegdheden


en

   sturend op de gegeven doelstellingen.

 

copyright © Ramacon