Resultaatgerichte Bedrijfsvoering

Medewerkers en RGB

Mensen in organisaties hebben, volgens onderzoek, behoefte aan een werkklimaat met:

Duidelijkheid, onder meer over:
- eigen positie, rol in de organisatie;
- verwachtingen aan eigen functioneren
- zekerheden die bedrijf en werk bieden;
- ontwikkelingsmogelijkheden

Verantwoordelijkheid gebaseerd op   
- zelfstandig beslissingen mogen nemen
- inspraak te hebben en
- initiatieven te ontplooien
  die overeenstemmen met het niveau van
  kennis, inzicht en vaardigheden;

Objectieve maatstaven bij de normstelling en de beoordeling van het functioneren.

RGB levert cultuur van veranderings-bereidheid in de organisatie, klantgericht, met teamgeest en openheid in communicatie, samenwerking tussen en binnen groepen, trots op organisatie.

copyright © Ramacon